Jun 28 2020

A.M. Narti : Dumitru Narti împreună cu unchiul Teju, probabil 1940

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 5:09 pm

Lire la suite de “A.M. Narti : Dumitru Narti împreună cu unchiul Teju, probabil 1940”


Jun 28 2020

A.M. Narti : Nunta fratelui meu mai mic la Bucureşti în 1971

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 5:04 pm

Lire la suite de “A.M. Narti : Nunta fratelui meu mai mic la Bucureşti în 1971”


Jun 28 2020

A.M. Narti : Constantin Narti diplomat la Praga în noua lui mașină, probabil 1940

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 5:00 pm

Lire la suite de “A.M. Narti : Constantin Narti diplomat la Praga în noua lui mașină, probabil 1940”


Jun 28 2020

A.M. Narti : Familia Narti la plimbare la Arcul de triumf, 1943

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 4:55 pm

Lire la suite de “A.M. Narti : Familia Narti la plimbare la Arcul de triumf, 1943”


Jun 28 2020

AM. Narti : Familia Narti la plimbare la lacuri, Bucureşti, 1939 sau 1940

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 4:24 pm

Lire la suite de “AM. Narti : Familia Narti la plimbare la lacuri, Bucureşti, 1939 sau 1940”


Jun 28 2020

A.M. Narti : bunicii mei, Parascheva n. Metta si V. (Virgil sau Vanghele) Narti, 1899

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 4:08 pm

Lire la suite de “A.M. Narti : bunicii mei, Parascheva n. Metta si V. (Virgil sau Vanghele) Narti, 1899”


Jun 28 2020

Lumea armânească văzută de Ana Maria Narti (iconografie)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 11:02 am
Ana Maria Narti, critic de teatru la Contemporanul, la sfârsitul anilor ’60 în ajunul instalării în Suedia unde va fi aleasă deputată în Parlament.

Pe tata îl chema Dumitru, obișnuia să semneze Dumitru V. Narti, numele de la mijloc era Virgil. Pe bunica [mamamare] o chema Parascheva, numele de fată Metta. Constantin Narti, Cocea, care a fost diplomat la Praga, era fratele mai mare al tatălui meu, unchiul Cocea, foarte iubit de noi copiii…

Lire la suite de “Lumea armânească văzută de Ana Maria Narti (iconografie)”

May 27 2020

Alexandru Gica : 23 di Maiu, Isturii

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 8:07 am

Laolu armânescu poati s-bâneadzâ ca pânâ tora: ma multi retsele tsi, niscântiori, si stăvrusescu. Tră armânearea tu bană a armânjloru easti importantu ca tuts atselj tsi nica doru tră isnafea a loru si-află simboluri comune tră tuts shi unu planu tră tut laolu.

Lire la suite de “Alexandru Gica : 23 di Maiu, Isturii”

May 25 2020

23 di Maiu – Dzuua Natsionalã a Armãnjlor

Catégorie : Isturii,Minduiri,Videoadmin @ 9:17 pm
23-li di MAIU 2020 – "YIURTII ALTÂ TURLII" 23-li di Maiu: isturii

23-li di MAIU 2020 – "YIURTII ALTÂ TURLII"23-li di Maiu: isturii

Publiée par 23 Mai – Ziua Naţională a Armânilor/Dzuua Natsionalã a Armãnjlor sur Samedi 23 mai 2020
Lire la suite de “23 di Maiu – Dzuua Natsionalã a Armãnjlor”

May 24 2020

Nikola Minov : Câ tse nu tuts Armânjlji yiurtusescu 23 di Maiu ti dzua a loru natsională?

Catégorie : Isturii,MinduiriEditeur @ 4:14 pm

Aesta easti unâ antribari la cari pot s-apândâseascâ mash atselj armânj tsi nu vor si-u aproachi aestâ dzuâ ca dzua a loru natsională. Pânâ tu soni easti apofasea a loru shi au furnjili a loru tră aestâ apofasi. Ama ca istorianu voi s-intru tu njedzlu la aestâ problemă shi s-vâ u spunu minduiarea a mea câ tse niscântsâ Armânj, sh-maxus Armânjlji ditu Grâtsie, nu aproachi 23 di Maiu ca dzua a loru natsională. (Nikola Minov priadus pi armâneashte Alexandru Gica)

Lire la suite de “Nikola Minov : Câ tse nu tuts Armânjlji yiurtusescu 23 di Maiu ti dzua a loru natsională?”

« Page précédentePage suivante »