Jun 18 2017

Situl Tra Armanami si nostalgicii vremurilor tulburi

Catégorie : HabariEditeur @ 4:36 pm

Tra Armanami este un sit de documentare, de informatii si de analize care a priori nu are vocatia sa devina un forum de dezbateri în contradictoriu. Asemenea forumuri nu lipsesc pe Web. Inevitabil, însa, tribunele publicate  suscita uneori anumite reactii. Lire la suite de “Situl Tra Armanami si nostalgicii vremurilor tulburi”


Jun 18 2017

Dinu Popescu : Aromanians are NOT Romanians ! Demonstration

Catégorie : HabariEditeur @ 6:52 am

Titlul, asa cum e formulat de autor,  este în engleza si enunta o teza care poate sa apara ca o provocare, textul e însa în româna si constituie o contributie originala pe tema « Aromâna este limba sau dialect ? »  Argumentele autorului pornesc de la o comparatie între situatia grupului limbilor slave orientale (bielorusa, ucraineana si rusa) si aceea a grupului de limbi romanice din sud-estul european (atât aromâna si româna cât si limbile vorbite în Meglen si Istria). Absolvent al facultatii de istorie, pasionat de lingvistica si de limbi în general, Dinu Popescu a reactionat prin “demonstratia” de mai jos la articolele publicate recent pe situl Trâ Armânami referitoare la felul în care sunt prezentate curent în România raporturile între aromâna si româna. Lire la suite de “Dinu Popescu : Aromanians are NOT Romanians ! Demonstration”


Jun 13 2017

Nida Boga în arhivele Securităţii : de la « salvarea prin România » la « salvarea prin limbă »/Nicolas Trifon

Catégorie : HabariEditeur @ 11:18 am

Documentele editate de Vadim Guzun şi Cristina Preutu în cartea intitulată « Macedoneanul », Nida Boga în dosarele Securităţii, 1959-1974, ne ajută să situăm punctul de plecare al unor schimbări care vor lua amploare în lumea aromână după 1989. L-am putea numi « momentul Boga », referindu-ne la pledoariile istoricului şi scriitorului Nida Boga (1886-1974) în favoarea limbii aromâne într-o perioadă în care « chestiunea aromână » era tabu în România. S-ascâpâm barim grailu… multu vrute Vasili Barba, îi scria acesta în 1970 viitorului editor al revistei Zborlu a nostru care, împreună cu mulţi alţii (Iancu Perifan, Tiberiu Cunia, mai târziu Kira Mantsu Iorgoveanu, etc.), va face tot posibilul să ducă mai departe mesajul poetului. [Text apărut în revista Sud-Est cultural n° 3 (2017)] Lire la suite de “Nida Boga în arhivele Securităţii : de la « salvarea prin România » la « salvarea prin limbă »/Nicolas Trifon”


Jun 12 2017

In memoriam Nicolae-Şerban Tanaşoca / Nicolas Trifon

Catégorie : HabariEditeur @ 2:01 pm

Proaspăt sosit la Bucureşti, am aflat de decesul lui Nicolae-Şerban Tanaşoca, pe care tocmai mă gândeam să-l sun. Mare tristeţe. A avut o slujbă frumoasă, preotul de la Pitar Moş, fosta mea parohie în care, adolescent, fusesem « băiat de altar » a vorbit cu multă căldură despre omul, istoricul dar şi despre aromânul Nicolae-Şerban Tanaşoca. Un aromân foarte credincios l-a ajutat să-şi găsească vocaţia, a ţinut să precizeze autorul discursului funebru. A luat cuvântul şi actorul Ion Caramitru care a vorbit mai mult despre Societatea de cultură macedo-română pe care o conduce decât despre Nicolae-Şerban Tanaşoca, care fusese prim vice-secretar. Lire la suite de “In memoriam Nicolae-Şerban Tanaşoca / Nicolas Trifon”


Apr 27 2017

Nikola Minov : La question valaque et la propagande roumaine en Macédoine (1860-1903) trad. du macédonien Amavia Gavrizi

Catégorie : HabariEditeur @ 11:42 am

Intitulé “Les conséquence de la propagande roumaine en Macédoine” le texte qui suit figure sans la conclusion du livre de Nikola Minov, Vlashkoto Prashanie i Romanskata Propaganda vo Makedonia (1860-1903). Nous publions sa traduction à l’occasion du symposium sur “La déportation des Aroumains au cours de la Première Guerre mondiale” organisé par l’association Intgra nau et l’Université Cyrille et Méthode le 13 mai. Nikola Minov est le modérateur de cette manifestation à laquelle participe également Alexandre Gica.

Lire la suite de “Nikola Minov : La question valaque et la propagande roumaine en Macédoine (1860-1903) trad. du macédonien Amavia Gavrizi”


Feb 27 2017

Societatea de Cultură Macedoromână şi Comunitatea Aromânilor din România : Interferenţe Victor Enache-Nicolas Trifon via Maria Pariza

Catégorie : HabariEditeur @ 4:54 pm

 

Pe 20 februarie, Maria Pariza publica pe Almanahul aromân facsimilul publicaţiei lui Victor Enache Chicuta di harauă datată din februarie 2011. Editorialul de pe prima pagină a declanşat comentariul meu care urmează. Facebook-ul[1] fiind efemer, mi s-a părut interesant să public acest dialog cu Victor via Maria. Iată, pentru început, editorialul lui Victor intitulat « Victorie ! dar fără învingători » Lire la suite de “Societatea de Cultură Macedoromână şi Comunitatea Aromânilor din România : Interferenţe Victor Enache-Nicolas Trifon via Maria Pariza”


Oct 07 2016

Ayiu Andoni di la Iezerlu

Catégorie : HabariEditeur @ 10:04 am
Ayiu Andoni s-amintă la anlu 1628, Ianina, tu unâ fumealj armânească. Pârintsâlji a lui furâ Iani shi Stana. Andoni u clirunumsi zânatea a afen-sui shi si featsi prâmâteftu. Vini Tsara Româneasca la anlu 1648, ta s-adarâ emburlâchi aoa. S-curdisi Râmnicu Vâlcea. S-ansură cu Despina shi avu unu ficioru, Mihali, tsi s-featsi preftu.

Lire la suite de “Ayiu Andoni di la Iezerlu”


Oct 02 2016

Zborlu al A. Gica ti pârâstisearea di carte adratâ la cafinelu Agora di Constantsa tu 27.09.2016

Catégorie : HabariEditeur @ 1:08 pm
Martsâ, 27 di Yismăciun, earam Custantsa ti pârâstâsearea a cartiljei ditu soni angrăpsită di Nicolas Trifon. Andamusea fu moderată di Enache Tusha. Zburârâ autorlu, Maria Pariza, Mihai Gârtsu (pro-rector la Universitatea Ovidius di Custantsa; easti armân) sh-mini.
 Ma nghios putets s-ghivăsits unâ shcurtâ prilipsi ti zborlu a meu, tsi vru sâ scoatâ tu padi cum s-amintă textul alu Trifon.

Lire la suite de “Zborlu al A. Gica ti pârâstisearea di carte adratâ la cafinelu Agora di Constantsa tu 27.09.2016”


Sep 30 2016

În arcanele Ascendenţei lui Nicolae Petraşincu (1925-2016)

Catégorie : HabariEditeur @ 6:51 pm

Duminica trecută, când am sunat la domnul Petraşincu şi nu mi-a răspuns nimeni, am avut ca un presimţământ ciudat. Câteva ore mai târziu, vioiciunea, fermitatatea şi preciziunea tonului soţiei lui cu ocazia primelor cuvinte pe care le-am schimbat mai că mi-au redat elanul de care dădeam dovadă de fiecare dată când ne puneam de acord la telefon pentru ora la care urmam să trec să-i vizitez. Dar ceea ce mă anunţa de data asta nu lăsa loc la nicio îndoială : « Înmormântarea a avut loc ieri, a murit miercuri, nu, joi, da joi… »

Lire la suite de “În arcanele Ascendenţei lui Nicolae Petraşincu (1925-2016)”


Sep 26 2016

Ion Coja : Academia Română a greșit și trebuie să-și repare imediat greșeala!

Catégorie : HabariEditeur @ 8:34 am

Iată reacția lui Ion Coja postată pe data de 15 august 2013 la Comunicatul Academiei Române din 6 iunie 2005 în care se afirma că « Academia Română a luat cunoștință cu surpriză de inițiativa unui grup de aromâni (armâni) din țara noastră de a se constitui într-o minoritate națională, distinctă de români, ca popor armânu, cu o limbă proprie, armâna. Ne aflăm în fața unei diversiuni, izvorâte din interese mercantile ale unor cercuri din țară și din străinătate… ». 

Lire la suite de “Ion Coja : Academia Română a greșit și trebuie să-și repare imediat greșeala!”


« Page précédentePage suivante »