Sep 27 2021

Il n’y a pas de minorité valaque en Albanie ! (Michalis Magirias)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 2:43 pm
Au début du XXe siècle, quand les Aroumains (Armânji, Rrâmânji) s’apprêtaient à devenir grecs, roumains…

On dit que la bêtise se répète mais la deuxième fois elle est encore plus ridicule, ainsi pourrait-on paraphraser le rédacteur de ce communiqué de l’Union panhellénique des valaques daté du 31/08/2021. En effet, à ceux qui en Roumanie voient dans les Aroumains d’Albanie des Roumains de partout, les avocats de Grecs vlachophones répondent en reprenant les antiennes d’antan contre la « romanika propaganda » !

Lire la suite de “Il n’y a pas de minorité valaque en Albanie ! (Michalis Magirias)”

Sep 27 2021

Michalis Magirias : Nu exista minoritate vlaha în Albania !

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 2:01 pm
Pe la începutul sec. XX, când unii armânji/râmânji “deveneau” greci, alții români…

Se spune ca prostia se repeta iar a doua data ea devine si mai ridicola : asa am putea parafraza pe redactorul acestui comunicat al Asociaților vlahe panelenice de la 31 august 2021. Celor care în România vad în armânji/râmânji « români de pretutindeni », avocatii “grecilor vlahofoni” le raspund reluând cliseele de alta data contra « romanika propaganda » ! Textul original grec este disponibil pe internet (Vlahoi.net), traducerea este Google deci aproximativa.

Lire la suite de “Michalis Magirias : Nu exista minoritate vlaha în Albania !”

Sep 17 2021

CONSTITUTION OF AROMANIAN P.E.N.

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 4:47 pm

(a) Aromanian PEN, whose aims are defined by Charter of PEN International, was founded in 2021. It is established under Serbian law and headquartered in Belgrade in accordance with its Constitution consisting of the Charter and its Regulations and Rules of Procedure.

Lire la suite de “CONSTITUTION OF AROMANIAN P.E.N.”

Sep 15 2021

Aromanian P.E.N. center : preamble (English)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 12:59 pm

Aromanian people (populu Armȃnescu) are not the “most ancient people of them all”.

Nobody claims that.

Lire la suite de “Aromanian P.E.N. center : preamble (English)”

Sep 15 2021

Armãnescu P.E.N. centru : preambul

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 12:52 pm

Armãnjlli nu suntu ‘’ nai ma vecljul populu’’.

Vãrnu nu lu strigã.

Lire la suite de “Armãnescu P.E.N. centru : preambul”

Sep 14 2021

KIRA MANTSU : P.E.N. ARMÃNESCU TSENTRU

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 5:19 pm

P.E.N.(Poets, Essayists, Novelists ) internatsiunalu fu thimiljiusitu la 1921. La 100 di anji di atumtsea, scriitorilji armãnji au adzã shansa s-intrã tu aestu forum internatsiunalu.

Lire la suite de “KIRA MANTSU : P.E.N. ARMÃNESCU TSENTRU”

Sep 14 2021

Kira Mantsu : DZÃLILI A LITERATURÃLJEI ARMÃNEASCÃ : Belgrad, 9-10/09/2021

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 4:59 pm

Tu biblioteca a cãsãbãlui Belgrad s-dizvãrtirã “DZÃLILI A LITERATURÃLJEI ARMÃNEASCÓ. Iventulu fu andreptu di „Tsentrulu ti limba shi cultura a Armãnjiloru ditu Balcanu „Moscopole“ shi cu andruparea a Ministerlui di Culturã shi Informatsii a Ripublicãljei Sãrbia.

Viniri tahina fu spusã expo cu caduri a mãriloru scriitori sãrghi di arãdãtsinã armãneascã: Branislav Nushić, Jovan Sterja Popović, Alexandr Vućo, Koća Popović shi Borislav Pekić.

Lire la suite de “Kira Mantsu : DZÃLILI A LITERATURÃLJEI ARMÃNEASCÃ : Belgrad, 9-10/09/2021”

Aug 29 2021

Noi, poetsljii a populiloru njits… 2007-2021

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 12:44 pm

La situation singulière des écrivains aroumains est mise en lumière de manière fort suggestive dans le panorama dressé par Gheorghe Carageani en 1990. Il distingue et illustre trois cas de figure récurrents parmi les auteurs ayant produit de oeuvres de fiction. D’abord, ceux qui ont écrit dans la langue du pays où ils vivaient : en grec, en serbe, en roumain… Ensuite ceux qui ont écrit à la fois dans la langue du pays où ils vivaient et en aroumain. Enfin, ceux qui ont écrit surtout ou seulement en aroumain… (extrait de la Postface)

Lire la suite de “Noi, poetsljii a populiloru njits… 2007-2021”

Aug 24 2021

Antologhia a pueziiljei armãneascã contemporanã///Antologija savremene cincarske poezije, Lila Cona (ed.)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 2:56 pm

Limba teasã pritu eti : Dumitru Bacu, Matilda Caragiu Marioţeanu, Cola Caratana, Nikola Cincar Poposki,  Constantin Colimitra, Ilja Colonja, Joan Cutova, Nikolai Curćev, Dina Cuvata, Vlatko Dibrean, Dimo M. Dimčev,  Santa Djika, Vangel Dunoski, Dimitri Fuchi, Spiro Fuchi, Gica Godi, Dušan Gojkov, Kira Iorgoveanu Mantsu, Liljana  Nikolova Petrović (alias Lila Cona), Mihali Prefti, Nebojša Ozmić, Eli Schingherghi, Srdan Seculić, Slavica Sterjova, Vangja Mihai Sterju, Enache Toma, Gheorghi Vrana, Vangel Zega. 

Unu cumatã dit protu zboru la Antologhia bilingvala a pueziiljei armãneascã contemporanã (Lila Cona)  

Lire la suite de “Antologhia a pueziiljei armãneascã contemporanã///Antologija savremene cincarske poezije, Lila Cona (ed.)”

May 19 2021

Grecii, macedonenii şi aromânii de la Görögfalva : 1948-2021

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 8:02 am

O poveste complicată, cum totul e complicat în Balcani, pentru care îi multumim lui Adrian Rozei. Războiul civil e pe sfârşite în nordul Greciei. Nikos Zachariadis, şeful Partidului comunist grec care controla rezistenţa iniţială antinazistă, confruntată după sfârsitul Razboiului cu guvernul grec susţinut de englezi, semnează un acord cu Stalin pentru a evacua o serie de combatanţi către țările din blocul socialist. Alături de ei, 24 000 de copii în vârstă de 4 la 14 ani vor lua calea exilului. Până acum nu este clar în ce măsura era vorba de a-i salva de mizeria din regiunile din nordul Greciei unde au avut loc luptele sau de a forma noi combatanţi pentru cauza lui Stalin si alti Zahariadis… 3 000 dintre aceşti copii sosesc cu trenul în Ungaria după o lună de drum. Ei sunt urmaţi de 4 000 de adulţi… Un sat va fi fondat, Görögfalva, « satul grecilor » devenit ulterior Beloiannisz.

Lire la suite de “Grecii, macedonenii şi aromânii de la Görögfalva : 1948-2021”

« Page précédentePage suivante »