Apr 14 2020

Les Pélasges et leurs descendants : albanais, aroumains, etc.

Catégorie : MinduiriEditeur @ 12:11 pm

Voici une excellente émission sur la Radio-Télévision Suisse à propos du site antique Apollonia, situé près de Fier, Fearica en aroumain. Son titre, tout un programme : « L’Archéologie, science des identités plurielle ». Elle a été préparée par Louis Seiller, et les Aroumains pourraient trouver quelques points communs avec les Albanais à propos du mythe autochtone notamment…

Lire la suite de “Les Pélasges et leurs descendants : albanais, aroumains, etc.”

Mar 31 2020

Stânga, dreapta si minoritatile lingvistice în Grecia : in memoriam Manolis Glezos

Catégorie : IsturiiEditeur @ 2:10 pm

Interpelarea Ministrului Învatamântului (dreapta) facuta în Parlamentul grec acum cîtiva ani de Manolis Glezos, deputat de extrema stânga, este edificatoare pentru pozitia unei anumite stângii si a dreptei în Grecia pe problema nationala în general si a arvanitilor, a macedonenilor slavi si a aromânilor în particular.

Lire la suite de “Stânga, dreapta si minoritatile lingvistice în Grecia : in memoriam Manolis Glezos”

Mar 28 2020

Pastoralismul urban la machedonii de la Pipera

Catégorie : CulturaEditeur @ 2:23 pm

Patoralismul urban al machedonilor de la Pipera

Un text pasionant despre cercetarea unei arhitecte urbaniste, Roxana Maria Triboi, privind oieritului urban și rolul lui în viitor din revista nu mai putin pasionanta D.O.R. (extras) Cf. https://www.dor.ro/oile-de-la-periferia-bucurestiului/?fbclid=IwAR20HTbXn-n8vjFU58A_mMxbfa0BYDV5dtPMNleSfunbtZWQlrOiR8ZMIPk

Lire la suite de “Pastoralismul urban la machedonii de la Pipera”

Mar 21 2020

Eroi pătaţi, de Cornelia Golna : Felicitări, Cornelia ! Cristina Passima Trifon

Catégorie : CulturaEditeur @ 6:36 pm

De multe ori mi-am zis şi am zis şi cunoscuţilor mei : în fiecare familie de aromâni există o poveste, o « istorie » demnă de transpus pe peliculă sau aşternută pe foile legate între coperţile unui roman. Depinde însă de priceperea şi iscusinţa celui ce cutează să se aventureze pe aşa un drum anevoios şi imprevizibil.  

Încercări au fost şi vor mai fi multe şi de asta îmi cântă sufletul de bucurie să aflu că ei, aromânii, vor dăinui şi după ce noi nu vom mai fi.


Lire la suite de “Eroi pătaţi, de Cornelia Golna : Felicitări, Cornelia ! Cristina Passima Trifon”

Mar 12 2020

Poziția asociatiei Comunitatea armâna din România privind PL x nr 45/2020

Catégorie : Habari/News,IsturiiEditeur @ 11:55 am

Comunicatul trimis pe 8 martie în limba româna urmat de traducerea în engleza si franceza. Pe 9 martie, Comisia juridica a emis un aviz defavorabil (http://www.cdep.ro/comisii/juridica/pdf/2020/av045.pdf). Aceast nu are însa legatura cu votul. Daca in plen se voteaza, legea trece chiar daca are avize negative de la comisii.


Lire la suite de “Poziția asociatiei Comunitatea armâna din România privind PL x nr 45/2020”

Mar 07 2020

Emigrarea, strămutarea, colonizarea aromânilor în Cadrilater

Catégorie : IsturiiEditeur @ 11:55 am

Consul general al României între 2012 si 2017, Martin Ladislau Salomon semnează în numărul datat din luna acesta al revistei Historia (martie 2020), numar difuzat în toate chioșcurile din ţară, un studiu intitulat COLONIZAREA AROMÂNILOR ÎN CADRILATER. El prelungeşte contribuţiile acestui autor la cartea publicată împreună cu Zoltan Rostas „TRANSHUMANȚĂ” INTERBELICĂ ÎN BALCANI (Eikon, 2017)[1]


[1] Cf. http://www.armanami.org/blog/scoala-lui-gusti-si-aromanii-din-cadrilater/

  

Sunt abordate succesiv politica statului român în Balcani în legătură cu aromânii, motivele care i-au determinat pe unii dintre aceştia din urmă să părăsească ţările de baştină şi conditiile în care a avut loc instalarea în România. O reconstituire a procesului de emigrare, strămutare, colonizare a aromânilor din Grecia şi celelalte ţări balcanice după 1925 în Cadrilater.

Lire la suite de “Emigrarea, strămutarea, colonizarea aromânilor în Cadrilater”

Feb 28 2020

Aromânii din Slobozia (Viorel Craciun)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 2:55 pm

Primii aromâni au venit în Slobozia în jurul anului 1940 din Cadrilaterul romanesc. În primii ani, pentru ei aceste locuri constituiau mai mult un traseu de tranzit către Tulcea și Constanța, dar dupa anul 1953 au început să se stabilească și aici, proces care s-a încheiat în jurul anului 1960.

Lire la suite de “Aromânii din Slobozia (Viorel Craciun)”

Feb 15 2020

Goran Kostov : Armânjlji apud Stoica Lascu : « români balcanici »!

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 11:14 am

Deadun cu Vladko Dimov (al Dibrean), Goran Kostov (Pushuticlu) caftara titluri di cartsa shi di articuli ngrâpsite di Stoica Lascu cari s’ufiliseascâ numa di « români balcanici » tu loc di numa di « aromâni ». Una mare ciudie !

Lire la suite de “Goran Kostov : Armânjlji apud Stoica Lascu : « români balcanici »!”

Feb 12 2020

A aparut « Etnograful Tancred Bănățeanu și aromânii » în Datina, n° 70 (februarie 2020), pp. 18-23.

Catégorie : CulturaEditeur @ 7:03 pm

În forma PDF articolul este disponibl la : https://cctb.ro/wp-content/uploads/2020/02/datina70-site.pdf?


Feb 12 2020

Tancred Bănățeanu (1922-1987)

Catégorie : CulturaEditeur @ 4:29 pm
Arhiva de imagini MŢR : N°. inv. 3, filmul nr. 1388 din Clișotecă.
Lire la suite de “Tancred Bănățeanu (1922-1987)”

« Page précédentePage suivante »