Nov 21 2021

Open Letter to the Parliament of the Republic of Romania (Belgrad, 21.11.2021)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 5:50 pm

Ladies and gentlemen, Members of Parliament,

We are sending this letter on behalf of the Aromanian societies from Serbia: the Serbian-Cincar Society “Lunjina” (founded thirty years ago), the Center for Language and Culture of the Aromanian at the Balkans “Moskopolje” and the Armãnescu PEN Center, founded this year as a result of the need to better connect our writers, scattered all over the world.

We learned about the initiative of MP George Siscu PLX 427/2021, which he submitted to the Romanian Parliament to recognize May 23 as Day of Aromanian Community in Romania, in the same way as this day is recognized in the Republic of Northern Macedonia.

We look forward to this initiative published in the highest institution of a democratic country, a respected member of the European Union, and we hope that our compatriots, Aromanian from Romania, will be able to legally celebrate this important date for all Aromanian, wherever they live.

It is a well-known fact that the Aromanian – anywhere in the Balkans – in the past, as well as today, have made a great contribution to the development of the countries in which they live. 

The recognition of Aromanian Day, May 23, would be a symbolic sign of civilization and prosperity from an European country side. Thus, the size and degree of democratization of the Romanian state would be measured also by the degree of empathy towards the Armãn community. 

We strongly believe that the Parliament will adopt this initiative. 

We, the Aromanian from Serbia, a very friendly country to Romania, are also looking forward to that.

Yours faithfully,

Serbian-Cincar Society “Lunjina”, Dimitrije Nikolajević (Dimitri Grebeniti); Center for Armãn Language and Culture in Balkans “Moskopolje”, Lila Cona; Armãn PEN Center, Dušan Gojkov

Отворено Писмо Парламенту Републике Румуније

Поштована Господо, чланови Парламента, 

Lire la suite de “Open Letter to the Parliament of the Republic of Romania (Belgrad, 21.11.2021)”

Oct 10 2021

Laurentiu Stuparu : AUR si problema aromână

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 5:02 pm

SCMR- fără makedoni – poleit cu AUR – politic : asa prezenta Maria Pariza pe Caleidoscop analiza lui Laurentiu Stuparu privind influenta exersată de Alianta pentru unitatea românilor (AUR) asupra Societătii de cultură macedo-româna (SCMR) cu complicitatea conducerii actuale ale celei din urmă. Dupa care Maria Pariza adaugă : “Spuni, more, picurare, cai i lupu și cai i oaie?” Extrase din blogul lui L.S.

Lire la suite de “Laurentiu Stuparu : AUR si problema aromână”

Sep 30 2021

Alexandru Gica : Carti tră armânjlji ditu Arbinushii tsi anchisirâ calea românească (I)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 10:31 am

Nu amu mini ndreptulu s-vâ giudicu shi s-vâ cutuyursescu. Easti ndreptulu a vostru si-alumtats tră lumea armânească ashi cum pistipsits shi ashi cum shtits. Armâni s-videmu hâirea.

Aprucheai aseara aestă urnimie: „Armânlu nu prindi s-agudească altu armânu.” S-dzâtsemu, tora di oară, câ urnimia easti bunâ. Maca easti ashi, putem s-vâ câftămu sh-noi s-tinjsits aestă urnimie…

Lire la suite de “Alexandru Gica : Carti tră armânjlji ditu Arbinushii tsi anchisirâ calea românească (I)”

Sep 28 2021

Facţiunile pro-română şi pro-greacă din lumea aromână în Albania (Alexandru Gica)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 6:27 am
Rrâmânji/Armânji din Albania : Greci vlahofoni? Români de pretutindeni?

Câteva  observatii postate ieri pe contul sau Facebook de Alexandru Gica despre “actiunile în oglinda” ale World Vlach Amfiktionia asa cum rezulta din comunicatul semnat de M. Magirias pe 31.08.21 si ale Departamentului pentru Românii de Pretutindeni în urma vizitei în Albania a secretarei de stat al acestui Departament. Aromânii care vor să-şi păstreze identitatea sunt principalele victime ale consensului între cele doua tabere.

Lire la suite de “Facţiunile pro-română şi pro-greacă din lumea aromână în Albania (Alexandru Gica)”

Sep 27 2021

Il n’y a pas de minorité valaque en Albanie ! (Michalis Magirias)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 2:43 pm
Au début du XXe siècle, quand les Aroumains (Armânji, Rrâmânji) s’apprêtaient à devenir grecs, roumains…

On dit que la bêtise se répète mais la deuxième fois elle est encore plus ridicule, ainsi pourrait-on paraphraser le rédacteur de ce communiqué de l’Union panhellénique des valaques daté du 31/08/2021. En effet, à ceux qui en Roumanie voient dans les Aroumains d’Albanie des Roumains de partout, les avocats de Grecs vlachophones répondent en reprenant les antiennes d’antan contre la « romanika propaganda » !

Lire la suite de “Il n’y a pas de minorité valaque en Albanie ! (Michalis Magirias)”

Sep 27 2021

Michalis Magirias : Nu exista minoritate vlaha în Albania !

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 2:01 pm
Pe la începutul sec. XX, când unii armânji/râmânji “deveneau” greci, alții români…

Se spune ca prostia se repeta iar a doua data ea devine si mai ridicola : asa am putea parafraza pe redactorul acestui comunicat al Asociaților vlahe panelenice de la 31 august 2021. Celor care în România vad în armânji/râmânji « români de pretutindeni », avocatii “grecilor vlahofoni” le raspund reluând cliseele de alta data contra « romanika propaganda » ! Textul original grec este disponibil pe internet (Vlahoi.net), traducerea este Google deci aproximativa.

Lire la suite de “Michalis Magirias : Nu exista minoritate vlaha în Albania !”

Sep 17 2021

CONSTITUTION OF AROMANIAN P.E.N.

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 4:47 pm

(a) Aromanian PEN, whose aims are defined by Charter of PEN International, was founded in 2021. It is established under Serbian law and headquartered in Belgrade in accordance with its Constitution consisting of the Charter and its Regulations and Rules of Procedure.

Lire la suite de “CONSTITUTION OF AROMANIAN P.E.N.”

Sep 15 2021

Aromanian P.E.N. center : preamble (English)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 12:59 pm

Aromanian people (populu Armȃnescu) are not the “most ancient people of them all”.

Nobody claims that.

Lire la suite de “Aromanian P.E.N. center : preamble (English)”

Sep 15 2021

Armãnescu P.E.N. centru : preambul

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 12:52 pm

Armãnjlli nu suntu ‘’ nai ma vecljul populu’’.

Vãrnu nu lu strigã.

Lire la suite de “Armãnescu P.E.N. centru : preambul”

Sep 14 2021

KIRA MANTSU : P.E.N. ARMÃNESCU TSENTRU

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 5:19 pm

P.E.N.(Poets, Essayists, Novelists ) internatsiunalu fu thimiljiusitu la 1921. La 100 di anji di atumtsea, scriitorilji armãnji au adzã shansa s-intrã tu aestu forum internatsiunalu.

Lire la suite de “KIRA MANTSU : P.E.N. ARMÃNESCU TSENTRU”

Page suivante »