Aug 20

Cultura armaneasca

Catégorie : admin @ 3:57 pm

Cultura armaneasca

5 réponses à “Cultura armaneasca”

 1. SCA a dit :

  Sutsata Culturala Armaneasca
  str. Vasile Lascar nr.26-28, sector 2, Bucureshti, Romania
  prezident: Kiratsa Gheorghe
  sutsata@yahoo.com
  http://www.aromanii.ro

 2. Iosif Angela a dit :

  Doamna Vanghea Mihanj-Steryu easti “Ambasadorlu cultural ali Machidunii shi armânjlor, a curi u aspulbiră hlambura shi chiafetă cu operili spuni ti ună cultură, ti ună mileti” înyrăpsea marili shi vrutlu Profesor Vasile Barba. Poetă, picturitsă, scriitoare, Vanghea easti dealihea a noastră cu operili a ljei, litiratura, picturli shi tut tsi adusi tu bana armânească. Ti atsea, adrai născânti video cu cântitsili a ljei ca tiniramea noastră su aibă ma aproachea di suflitu.
  – “Hristolu s-featsi!” http://www.youtube.com/watch?v=HGw876-YXLo
  – “Scara” http://www.youtube.com/watch?v=mNdYxKZKHjI
  – “Galbină lilici a noaptiljei” http://www.youtube.com/watch?v=NNKItsSY8WA&feature=related
  – “Dorlu di toamnă (1)” http://www.youtube.com/watch?v=W5tFP8kVyw8&feature=related
  Armâna noastră s-bănedz!

 3. Iosif Angela a dit :

  Hristolu inyie! S-vă da Domnul mashi lunjină, mashi sănătati sh-harauă! Pashte hărios!
  http://www.youtube.com/watch?v=EJZRRcOznI4&feature=channel_video_title

 4. Iosif Angela a dit :

  U ashtiptăm tihea ti armaname!
  http://www.youtube.com/watch?v=gTMjS-ka_Dg

 5. Iosif Angela a dit :

  Rugăciune tră armâname
  http://www.youtube.com/watch?v=qg2XzsBqTb8

Laisser une réponse