Jul 06 2020

Cocu/leştii : de la Vlaho-Clisura la mahalaua clisureană de la Craiova

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 2:32 pm

Pornind de la o amplă documentaţie şi de la surse epistolare inedite, Magda Stavinschi a publicat o monografie  intitulată Nicolae Coculescu, o viaţă printre stele, care grupează diverse date interesante despre ascendenţii aromâni ai acestui personaj bine cunoscut în vremea sa (1866-1952), fondator al Observatorului astronomic din Bucureşti, partizan al adoptării calendarului gregorian în România, fruntaş liberal şi, printre altele, « papist » – s-a convertit “oficial” în 1925 la catolicism sub influenţa monseniorului Ghika.

Bucureşti, Editura Eikon, 2016
Lire la suite de “Cocu/leştii : de la Vlaho-Clisura la mahalaua clisureană de la Craiova”

Jun 28 2020

Lumea armânească văzută de Ana Maria Narti (iconografie)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 11:02 am
Ana Maria Narti, critic de teatru la Contemporanul, la sfârsitul anilor ’60 în ajunul instalării în Suedia unde va fi aleasă deputată în Parlament.

Pe tata îl chema Dumitru, obișnuia să semneze Dumitru V. Narti, numele de la mijloc era Virgil. Pe bunica [mamamare] o chema Parascheva, numele de fată Metta. Constantin Narti, Cocea, care a fost diplomat la Praga, era fratele mai mare al tatălui meu, unchiul Cocea, foarte iubit de noi copiii…

Lire la suite de “Lumea armânească văzută de Ana Maria Narti (iconografie)”

Mar 12 2020

Poziția asociatiei Comunitatea armâna din România privind PL x nr 45/2020

Catégorie : Habari/News,IsturiiEditeur @ 11:55 am

Comunicatul trimis pe 8 martie în limba româna urmat de traducerea în engleza si franceza. Pe 9 martie, Comisia juridica a emis un aviz defavorabil (http://www.cdep.ro/comisii/juridica/pdf/2020/av045.pdf). Aceast nu are însa legatura cu votul. Daca in plen se voteaza, legea trece chiar daca are avize negative de la comisii.


Lire la suite de “Poziția asociatiei Comunitatea armâna din România privind PL x nr 45/2020”

Feb 28 2020

Aromânii din Slobozia (Viorel Craciun)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 2:55 pm

Primii aromâni au venit în Slobozia în jurul anului 1940 din Cadrilaterul romanesc. În primii ani, pentru ei aceste locuri constituiau mai mult un traseu de tranzit către Tulcea și Constanța, dar dupa anul 1953 au început să se stabilească și aici, proces care s-a încheiat în jurul anului 1960.

Lire la suite de “Aromânii din Slobozia (Viorel Craciun)”

Feb 15 2020

Goran Kostov : Armânjlji apud Stoica Lascu : « români balcanici »!

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 11:14 am

Deadun cu Vladko Dimov (al Dibrean), Goran Kostov (Pushuticlu) caftara titluri di cartsa shi di articuli ngrâpsite di Stoica Lascu cari s’ufiliseascâ numa di « români balcanici » tu loc di numa di « aromâni ». Una mare ciudie !

Lire la suite de “Goran Kostov : Armânjlji apud Stoica Lascu : « români balcanici »!”

Feb 07 2020

Marius Teja despre situatia actuală a aromânilor (Sinopsis, 25 februarie 2018)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 1:49 am

Pornind de la recenta recunoastere a armânilor/vlahilor ca minoritate nationala în Albania, Marius Teja semneaza în Sinopsis (Balkan Investigative Reporting Network) o frumoasa si echilibrata prezentare a situatiei aromânilor din Balcani. Probabil involuntar, fotografia cu scaunele goale care ilustreaza articolul sugereaza refuzul oficialilor români si greci de a discuta serios problema recunoasterii unei limbi si a unei culturi minoritare transnationale care se afla în pericol de disparitie…


Feb 06 2020

Kira Mantsu : Tainted Heroes di Cornelia Golna pi armãneashti !

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 6:03 pm

Adyivãsiiu cartea stã-vearã, tu limba rumunã…U aveamu loatã la Pãnãyirlu di carti di Bucureshti iu fu pãrãstãsitã.
Ama, ashtiptamu s-u “cãntu” pi armãneashti ti atsea cã shteamu cã Maria Bara lucra la armãnipseari. 

Lire la suite de “Kira Mantsu : Tainted Heroes di Cornelia Golna pi armãneashti !”

Jan 30 2020

AVIGLJITORI DI ZBOARÃ=ΦΡΟΥΡΟΙ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 5:08 pm

Vãrãoarã, tu banã, s’facu yisili… Gãrtsii (Sãrunã), unã …mari antholoyii di poezii armãneascã di adzâ, tu doauã limbi: armãneashti shi gãrtseashti:


Ãlj haristusescu a poetlui Yioryi Exarhu cari lu featsi aestu lucru mashi cu VREARI!

Nu agãrshescu sã’lj haristusescu alu Leonida Embirikos cari u tinjisi poezia armãneascã di adzã cu unu Zboru nãinti – „Anamisa di Deaspiru shi Elpidhã“. Dzãtsi tu bitisitã L.Embirikos:

Poetslji di axii di adzã aspunu tsiva ma multu: drama istoricã shi di banã a Armãnjiloru cari easti, tu idyiulu chiro, drama a tutuloru oaminjiloru. Universulu a loru poeticu zuyrãpseashti nostalyia ti hãryia a chirolui patriarhalu, ti unã yeoyrafii spiritualã, easti mplinu diDeaspirushi aynãnyipseashti Apocalipsa.Universulu a loru easti disicatu anamisa di Deaspiru shi diElpidhã  

P.S. cartea poati s’hibã aflatã la editorlu di Sãrunã:

Κεντρική διάθεση: Βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο, Ερμού 61, 54623 Θεσσαλονικ, τηλ.: 2310-282782, τηλεομ.: 2310-240331, Ηλεκτρονική διεύθυνση: erwdios@otenet.gr,ISBN: 978-960-454-227-7


Nov 20 2019

Grecia : « Limba aromână trebuie salvată » (Elephteria, 18.11.2019)

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 5:58 pm

Aproximativ 150 de persoane venite de la Atena, Larissa şi alte centre universitare din Grecia au participat la « Ziua de studiu asupra transliterării (scrierii) limbilor de tradiţie orală : cazul aromânei » pe data de 9 noiembrie la Universitatea de la Ianina.


Lire la suite de “Grecia : « Limba aromână trebuie salvată » (Elephteria, 18.11.2019)”

Nov 10 2019

10.11.2019 : SCMR orfană? Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” a fost desființat !

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 3:31 pm

În 2016, Ion Caramitru, pentru Societatea de cultură macedoromână (SCMR), semna un protocol de colaborare cu Eugen Tiberiu Popescu pentru Institutul Eudoxiu Hurmuzachi.

Nu ştim cât de fructoasă a fost această colaborare şi mai ales în ce a constat ea. Putem totuşi considera că dispariția acestui partener constituie o pierdere cu atât mai dureroasă pentru SCMR cu cât Ministerul pentru românii de pretutindeni a pierdut şi el prerogativele de care se bucura anterior.

Lire la suite de “10.11.2019 : SCMR orfană? Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” a fost desființat !”

« Page précédentePage suivante »