Oct 30 2019

Forumlu Europeanu ti ndreptirli linguistitsi, Rennes, Franta, 25 di Brumaru 2019

Catégorie : HabariEditeur @ 10:23 am

Cu furnjia Andamusielji ghenerali a ELEN (Europen Language Equality Network) tsi s’tsânu Rennes, tu Bretania, Franta, la 26-27 di Brumaru, Consillu Reghionalu Culturalu ditu Bretania, andreapsi sh unu Forumu ti Andrepturli Linguistitsi, iu furâ câlisits ma multsâ reprezentantsâ ditu organismili internatsionali.

Lire la suite de “Forumlu Europeanu ti ndreptirli linguistitsi, Rennes, Franta, 25 di Brumaru 2019”

Oct 26 2019

Journée d’étude sur l’écriture des langues à tradition orale : le cas de l’aroumain : Université de Ioannina 09.11.2019

Catégorie : HabariEditeur @ 3:04 pm

Nous avons reçu de la part de Stamatis Beis, de l’Académie d’Athènes, le communiqué suivant concernant la journée d’étude consacrée à l’aroumain qui aura lieu bientôt ainsi que la liste des participants puis le programme de cette manifestation.

Lire la suite de “Journée d’étude sur l’écriture des langues à tradition orale : le cas de l’aroumain : Université de Ioannina 09.11.2019”

Oct 22 2019

Adevărul, 01.01.1901: O nouă societate culturală a românilor macedoneni

Catégorie : HabariEditeur @ 5:20 pm

Pe 1 ianuarie 1901 apărea în cotidianul Adevărul anuntul care urmează semnat “Marin”. Îi multumim lui Cosmin Manolache care a dat de el în cercetarile sale în arhive si ne-a trimis documentul scanat care figureza la sfârsitul anuntului. Întrebarea este : Cine stie ceva despre această Confesiunea ortodoxă a aromînilor Sf. Nicolae care pare sa fi avut un program ambitios ?

Lire la suite de “Adevărul, 01.01.1901: O nouă societate culturală a românilor macedoneni”

Oct 17 2019

Scrisoare deschisa adresata : Presedintelui Academiei Române, domnul Ion Aurel POP (17.09.2019)

Catégorie : HabariEditeur @ 4:11 pm

Urmare a unor luari de pozitii legate de spinoasa chestiune a asa-zisilor « Aromâni », termen abuziv utilizat în România de mai mult de un secol si în virtutea dreptului la replica, pe care îl invocam in calitate de cunoscatori avizati, Consiliu Armânilor, ONG înregistrat in Albania, reprezentând o larga categorie de asociatii din totalitatea statelor unde locuiesc Armânii, supunem atentiei Domnului Ion Aurel POP, presedintele Academiei române, urmatoarele reflectii, profitând de înalta sa prezenta la Paris.

Lire la suite de “Scrisoare deschisa adresata : Presedintelui Academiei Române, domnul Ion Aurel POP (17.09.2019)”

Oct 09 2019

Albumul macedo-român, o lectură critică cu ocazia reeditării lui

Catégorie : HabariEditeur @ 4:42 pm

Publicat în 1880 de Societatea de cultură macedo-română (SCMR), un an după înfiinţarea ei, Albumul macedo-român a făcut vara aceasta obiectul unei ediţii anastatice, care constă în reproducerea unei tipărituri prin imprimare sau gravare cu ajutorul anumitor procedee chimice. Aceste procedee sunt folosite deseori pentru carţile ce conţin gravuri în chip de ilustraţii din perioada care precede invenţia fotografiei. Rezultatul obţinut astfel este cel mai fidel posibil ediţiei princeps.

Lire la suite de “Albumul macedo-român, o lectură critică cu ocazia reeditării lui”

Oct 06 2019

Kira Mantsu despre filmul lui Toma Enache “Intre Chin si Amin”

Catégorie : HabariEditeur @ 9:56 am

Aveamu ananghi di niheamã kiro tra s-potu sã-nyrãpsescu ti filmulu alu Toma Enache. Cathiunu cari mutri aestu filmu ari ananghi s-mindueascã multu kiro la atseali tsi li vidzu…

Mini lu mutriiu filmulu cu mintea shi suflitlu la unu armãnu cari bãnã tu aestã colasi ,“experimentulu Pitesti”, shi cari tipusi Madrid, la 1963, cartea “Pitesti” shi ma amãnatu tu Romãnii : “Pitesti – centru de reeducare studenteasca”

Lire la suite de “Kira Mantsu despre filmul lui Toma Enache “Intre Chin si Amin””

Oct 05 2019

Aurica Piha : Anamisa di Pidimo si Amin! premiera Bucuresti

Catégorie : HabariEditeur @ 2:20 pm

Tu prot di sumedru, la Pro Cinema di Bucuresti, s-feati premiera a filmului “ Anamisa di Pidimo si Amin” , tu regia al Toma Enache, dupu scenariul minduit di el, deadun cu Elena Enache , redactori RRI si Eugen Cojocariu,secretar general a idyiului postu.

Lire la suite de “Aurica Piha : Anamisa di Pidimo si Amin! premiera Bucuresti”