Oct 22

Adevărul, 01.01.1901: O nouă societate culturală a românilor macedoneni

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 5:20 pm

Pe 1 ianuarie 1901 apărea în cotidianul Adevărul anuntul care urmează semnat “Marin”. Îi multumim lui Cosmin Manolache care a dat de el în cercetarile sale în arhive si ne-a trimis documentul scanat care figureza la sfârsitul anuntului. Întrebarea este : Cine stie ceva despre această Confesiunea ortodoxă a aromînilor Sf. Nicolae care pare sa fi avut un program ambitios ?

Planul de actiune al societăţii & Ideile generale

In ultimul timp romînii macedoneni au pus bazele unei noi societăţi de cultură pe lîngă Societatea macedo-romînă, care deja există de mai mul timp.

Numele pe care îl poartă această nouă societate e Confesiunea ortodoxă a aromînilor Sf. Nicolae, şi scopul principal e lupta pentru întărirea şi afirmarea aromînimei, pentru civilizaţiunea ei.

Sediul societăţei va fi la Bucureşti ţintind la purificarea şi dezvoltarea obiceiurilor strămoşeşti, la dezvoltarea economică.

Această nouă societate lasă în grija Societăţei de cultură macedo-română cultura neamului de aromîni şi Liga şcoalelor româneşti din Macedonia prin urmare Confesiunea ortodoxă aromînă sf. Nicolae va complecta atribuţiunile Societăţii macedo-române. Iată de altfel modul cum membrii acestei confesiuni au hotărît  intenţiunile confesiunei lor : « Asociaţia pentru dezvoltarea spiritului religios şi pentru conservarea, purificarea şi dezvoltare a obiceiurilor strămoşeşti » ; şi a II-a « Compania agricolă, industrială şi comercială aromînească ».

Societatea numără trei feluri de membrii : membrii cotizanţi fondatori, membrii cotizanţi activi şi membrii cotizanţi candidaţi, apoi membrii onorifici, misionari, etc.

Mijloacele pe cari le va înrebuinţa confuziunea (confesiunea) pentru a pune în aplicare ideile sale sînt : crearea unei biblioteci potrivită cu necesităţile sale, întreţinerea unui organ de publicitate pentru a propaga cât mai mult spiritul moralei creştine ortodoxe şi lumina tuturor aromînilor, a încuraja cu premii diferite lucrări sau cercetări in sensul vederilor confuziunei (confesiunei), a ţine la sediul său cuvântări cu caracter bulgarizator (bulgarizator), a întreţine şi sprijini teatre populare naţionale, a înfiinţa un muzeu şi o pinacotecă, alcătuită mai ales din tot ce priveşte evoluţia religiunei creştine la aromîni, a înfiinţa muzee agricole, industriale şi comerciale, şi în sfârşit crearea de filiaţiuni în toată ţara.

Toţi membrii trebuie să fie oameni cu dragoste de neam şi oameni doritori de o mai bună propăşire a aromînilor.

Consiliul administrativ conducător se compune din 6 delegaţi ai societăţii şi un delegat general care reprezintă autoritatea cea mai superioară. Acest delegat general are drepul de veto în adunarea generală a socităţii care se ţine odată pe an şi care durează 6 zile de a rîndul.

Toate funcţiunile înfiinţate în administrarea  şi conducerea confuziunei (confesiunei) ortodoxe aromîne sf. Niculae sînt onorifice.

Societatea şi-a pus bazele în mod definitiv, a votat şi tipărit nişte cărţi de înfiinţare şi statutele societăţei, şi deja a început să funcţioneze.

Marin


Laisser une réponse