Dec 30 2015

HabAr # Sâmta Lituryie pi armâneashti, Bucureshti, 29-li di andreu 2015

Catégorie : Habari/News,Sutsatiadmin @ 3:39 pm

Prota Sâmtâ Lituryie tu limba armâneascâ di Bucureshti s-adră adzâ, 29-li di Andreu 2015, tu Bâsearica Spirea Nouă, cu 40 di armânj. Tu aestâ bâsearicâ easti preftu paroh părintele Vanghele Gheorghe, vluyisit tra s-andrupascâ pistimenjlji armânj di Bucureshti di ishish PF Părinte Daniel, Patriarhu ali Românii. Preftul George Dima shi cântâtorlu Nicolae Racu di Custantsa aspusirâ multâ hâshti ti aestâ dyiavasi.
Nâ hârsim s-avem deadun cu noi oaspits di Custantsa sh di Veryia.

(Puiu Bajdechi, Armânamea trâ Europa, https://www.facebook.com/fimirida.armanamea/?pnref=story)


Dec 30 2015

HabAr # Constanța : evenimentul Weigand amânat sau cenzurat ?

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 10:12 am

Duminică, 13 decembrie 2015 : Institutul de Știință, Cultură și Spiritualitate Dobrogeană invită constănțenii luni, 14 decembrie, de la ora 14.00, în Aula Magna a Universității „Ovidius”, la un eveniment editorial. Este vorba despre lansarea cărții „Armânii – țară și oameni”, de Gustav Weigand, care a fost tipărită în limba germană în anul 1895. Acum, la 120 de ani de la apariția sa, lucrarea a fost tradusă și în limba română. Lire la suite de “HabAr # Constanța : evenimentul Weigand amânat sau cenzurat ?”


Dec 29 2015

Agenţia aromână de informaţii HabAr

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 4:52 pm

Agentia aromâna de informatii HabAr este un organism colaborativ de stiri difuzat pe situl Tra Armanami (Association des Français aroumains) care functioneaza cu participarea corespondentilor benevoli din Republica Macedonia, Albania, Grecia, Bulgaria si România precum si din diaspora. Lire la suite de “Agenţia aromână de informaţii HabAr”


Dec 27 2015

Agence aroumaine d’informations HabAr

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 6:37 pm

L’Agence aroumaine d’information HabAr est un organisme associatif collaboratif d’information sur le site Tra Armanami, de l’Association des Français aroumains, qui fonctionne avec la participation de correspondants bénévoles d’Albanie, de République de Macédoine, de Roumanie, de Grèce et de Bulgarie ainsi que de la diaspora. Lire la suite de “Agence aroumaine d’informations HabAr”


Dec 27 2015

HabAr : Hãbãri di la armãnj loati sh’la armãnji dati

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 9:50 am

Hãbãri di la armãnj loati sh’la armãnji dati : Agentsia di infurmatsii armãneshtsã HabAr ; Agence aroumaine d’informations HabAr ; Agenţie aromână de informaţii HabAr ; Aromanian news press HabAr. Lire la suite de “HabAr : Hãbãri di la armãnj loati sh’la armãnji dati”


Dec 26 2015

HabAr # Aromânii, minoritate natională românească în Albania?

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 5:58 pm


Comunicat de presă al Ministerului de afaceri externe 23.12.215 :
« Pe 23 decembrie, Ministrul delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni, Dan Stoenescu,  a sosit în vizita pentru doua zile în Republica Albania.  Lire la suite de “HabAr # Aromânii, minoritate natională românească în Albania?”


Dec 18 2015

Nenea Iordan, macedoneanul cu două paşapoarte de străin

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 5:26 pm

« Nenea Iordan era macedonean. Avea ce avea cu laptele, cu iaurtul şi cu brânza. Ca mai toţi macedonenii, deschisese o iaurgerie pe calea Griviţei. Si acolo, într-o casă potrivită scopului, nenea Iordan avea locuinţa, avea o sală cu un cazan mare…

Lire la suite de “Nenea Iordan, macedoneanul cu două paşapoarte de străin”


Dec 16 2015

Româna si aromâna în Manualul limbilor romanice (Dilema veche, n° 570)

Catégorie : IsturiiEditeur @ 11:26 am

Editura De Gruyer de la Berlin publica la sfârşitul anului 2014 Manualul limbilor romanice  într-o nouă colecţie care îşi propune să prezinte « o panoramă enciclopedică, sintetică şi sistematică totodată, a lingvisticii limbilor romanice care ţine cont de ultimile rezultate ale cercetărilor »

Lire la suite de “Româna si aromâna în Manualul limbilor romanice (Dilema veche, n° 570)”


Dec 16 2015

Ionuţ Nistor, « Problema aromână » în raporturile României cu statele balcanice : o reevaluare critică salutară (Sud-Estul cultural, 4/2015)

Catégorie : IsturiiEditeur @ 9:49 am

« Abandonarea » aromânilor cu ocazia semnării păcii de la Bucureşti în 2013 a fost denunţată în mai multe rânduri, fără însă ca aceste critici, uneori dure dar izolate şi formulate mai degrabă sub forma unor cris du cœur, să aibă vreo incidenţă semnificativă în istoriografia românească. Aceasta din urmă a transmis până în zilele noastre o imagine destul de confuză atât despre asistenţa culturală şi politică acordată de statul român aromânilor şi vlahilor megleniţi cât şi despre relaţiile României cu statele balcanice înainte de 1913.

Lire la suite de “Ionuţ Nistor, « Problema aromână » în raporturile României cu statele balcanice : o reevaluare critică salutară (Sud-Estul cultural, 4/2015)”