Dec 30

HabAr # Sâmta Lituryie pi armâneashti, Bucureshti, 29-li di andreu 2015

Catégorie : Habari/News,Sutsatiadmin @ 3:39 pm

Prota Sâmtâ Lituryie tu limba armâneascâ di Bucureshti s-adră adzâ, 29-li di Andreu 2015, tu Bâsearica Spirea Nouă, cu 40 di armânj. Tu aestâ bâsearicâ easti preftu paroh părintele Vanghele Gheorghe, vluyisit tra s-andrupascâ pistimenjlji armânj di Bucureshti di ishish PF Părinte Daniel, Patriarhu ali Românii. Preftul George Dima shi cântâtorlu Nicolae Racu di Custantsa aspusirâ multâ hâshti ti aestâ dyiavasi.
Nâ hârsim s-avem deadun cu noi oaspits di Custantsa sh di Veryia.

(Puiu Bajdechi, Armânamea trâ Europa, https://www.facebook.com/fimirida.armanamea/?pnref=story)

Laisser une réponse