Jun 28 2019

Andamusi gheneralâ di aradhâ, Muscopole, tu 10 di agustu 2019

Catégorie : HabariEditeur @ 2:49 pm

Tinjisiti soatsa, tinjisits sots, Tinjisits membri Consiliului Armânjiloru sh Consiliul tinerilor armânji, Cumândasearea CA vâ câliseashti ti unâ Andamusi gheneralâ di aradhâ, Muscopole, tu 10 di agustu 2019.

Lire la suite de “Andamusi gheneralâ di aradhâ, Muscopole, tu 10 di agustu 2019”

Jun 18 2019

Cordescu, Mihail Virgil, Istoricul şcoalelor…

Catégorie : HabariEditeur @ 8:32 am

Cordescu, Mihail Virgil, Istoricul şcoalelor române din Turcia, Sofia şi Turtucaia, şi al seminarilor de limbă română din Lipsca, Viena şi Berlin, Bucarest, 1906, 402 p. : versiunea PDF


Jun 17 2019

Uni al Carabatacǔ/Naum Karabatak, uluvishti 1929-Bituli, 2019

Catégorie : HabariEditeur @ 6:19 pm

UNI AL  CARABATACǓ : dzua di azã, (niinti di 90 di any) tu 09 di Cirãsharǔ a.1929, easti faptu amintãtorlu-a naima marilyei pricãnushteari a industriiljei di filmu,  premia capitalã-a Academiilyei Americheascã di filmu – “Oscar”  !!!

Nu, nu easti alatusi ! 


Lire la suite de “Uni al Carabatacǔ/Naum Karabatak, uluvishti 1929-Bituli, 2019”

Jun 09 2019

O curiozitate : Ion Frunză pseudonimul lui Victor Papacostea în timpul celui celui de al doilea război mondial

Catégorie : HabariEditeur @ 4:12 pm

Născut la Viziru (județul Brăila) dintr-o familie de intelectuali aromâni originari din Veria (Grecia), Victor Papacostea (1900-1962) a condus Institutul de Studii și Cercetări Balcanice (1938-1947) și a fondat revista Balcania (1938-1947).

Lire la suite de “O curiozitate : Ion Frunză pseudonimul lui Victor Papacostea în timpul celui celui de al doilea război mondial”