Oct 24

Parastaseari di carti VLAHOMANIA di Spiru Fuchi

Catégorie : Habari/Newsadmin @ 12:49 pm

Tu meslu di martsu anlu aestu, alâci cartea di poezii « Vlahomania » di Spiru Fuchi, tu ună versiune bilingă (armâneashti-galiceshti) la editura Non Lieu di Paris ditu Galie. Părăstăsearea s’tsânu pi 6 di yismăciunji, la Sutsata Armanjloru di Bucureshti, iu fu invitată Cristina Passima Trifon, tsi priadusi pe galiceashti shi adră căpachea căttsălei shi ilustratsiili ti niscânti poezii.

Laisser une réponse