Jan 26

Declaratie : Consiliul Armânilor întrunit azi, la 2 Dec. 2017, la Tirana, Albania

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 6:15 pm

Constatând că:

Europa, un spaţiu al diversităţii lingvistice şi culturale, dar cu aceleaşi origini culturale elino- latine şi creştine, este in pericol de a-şi pierde identitatea ;

unele state naţionale practică încă o politică naţionalistă care pune în pericol toate realizările din ultimii 60 de ani, ignorând în mod voit normele şi tratatele europene cu privire la diversitatea lingvistică şi culturală ;

în ciuda angajamentelor asumate pentru protecţia minorităţilor naţionale, lingvistice sau regionale, România legiferează apartenenţa Armânilor la propria istorie şi cultură, ignorând cererea acestora de a le fi respectată identitatea ;

în Ex Republica Iugoslavă Macedonia, în ciuda recunoaşterii oficiale a Armânilor, situaţia reală a acestora se deteriorează pe zi ce trece, accelerată de indiferenţa manifestată de stat care motivează lipsa mijloacelor financiare ;

în Albania, situaţia Armânilor este pentru prima oară luată în consideraţie, prin includerea lor explicită în noua lege de protecţie a minorităţilor,

Grecia, în loc să recunoascâ limba şi cultura armânâ ca parte a patrimoniului său cultural, o reduce la statutul de vitrină folclorică, expunându-le astfel la o dispariţie sigură în termen mediu ;

Bulgaria se înscrie în acelaşi cor de abandonare a Armânilor, cu nimic mai lăudabil faţă de vecinii săi,

DECLARĂ următoarele:

Consillu Armânjloru / Council of Armâns–Decision for Reg. No.2325 on 17/07/2008 Tirana District Court President: Nicolas Caracota Tel. + Fax. 0033 147 30 25 92 / 0033 6858 73223 / e-mail: nicara@free.fr

Council of Armâns

Armânii sunt un popor european regional autohton, cu rădăcini adânci în partea de Sud-Est a Europei, pe teritoriul Macedoniei, Tesaliei şi Epirului, care trăieşte de secole în bună vecinătate şi îţelegere cu popoarele regionale sau naţiunile recent constituite.

Pentru prezervarea şi propăşirea Europei, Consiliul Armânilor consideră absolut necesar să fie respectată diversitatea lingvistică şi culturală în cadrul unei coabitări armonioase.

Consiliul Armânilor cere tuturor statelor în care Armânii trăiesc să le recunoască identitatea – singura capabilă să le permită să-si aducă deplina contribuţie la dezvoltarea şi propăşirea regiunii în care trăiesc.

Consiliul Armânilor salută cu satisfacţie şi felicită Albania pentru noua lege de protecţie a minorităţilor, sperând să aplice şi să dezvolte cadrul legislativ initiat la 13 octombrie 2017.

Consiliul Armânilor aşteaptă ca România să recunoască Armânilor propria identitate, singura în măsură să le permită participarea deplină la pace şi buna convieţuire în Balcani.

Consiliul Armânilor speră ca Grecia să recunoască limbii şi culturii armâne un statut de autohtonie special, ca făcând parte inseparabila din patrimoniului său naţional, cultural.

Consiliul Armânilor aşteaptă ca Guvernul Ex Republicii Iugoslave Macedonia să pună în aplicare prevederile constituţionale referitoare la dreptul Armânilor de a beneficia de protecţie pentru prezervarea limbii şi culturii lor.

Consiliul Armânilor îşi exprimă convingerea că Europa Unită este viitorul popoarelor autohtone şi singura soluţie care asigură un climat de pace şi bună convieţuire.

NICOLAS CARACOTA Preşedintele Consiliului Armânilor,

Consillu Armânjloru / Council of Armâns–Decision for Reg. No.2325 on 17/07/2008 Tirana District Court President: Nicolas Caracota Tel. + Fax. 0033 147 30 25 92 / 0033 6858 73223 / e-mail: nicara@free.fr

Laisser une réponse