Jul 29 2019

Preftsâlji la cap s-tsâ cântâ! Blestemele la aromâni / Vlatko Dibrean Dimov

Catégorie : HabariEditeur @ 10:03 am

Blestemul a supravietuit în sud-estul Europei ca formă de răzbunare sau, mai degrabă, ca o formă justițiară. El a persistat în lumea balcanică de-a lungul anilor, iar aromânii sunt cunoscuți printre slavi drept oameni care dețin magia/puterea acestor cuvinte malefice. Două materiale recent postate de Vlatko Dimov pe blogul său[1].

Lire la suite de “Preftsâlji la cap s-tsâ cântâ! Blestemele la aromâni / Vlatko Dibrean Dimov”

Jul 27 2019

Kira Mantsu : Thanas Medi, scriitorlu arbinesh di arãzgã armãneascã

Catégorie : HabariEditeur @ 1:41 pm

Adyivãsiiu/ cãntaiu, adusã pi limba rumunã, “PÃPUTSÃLI” (arb.”Këpucët”), shcurta prozã a scriitorlui Thanas Medi, alâncitâ tu rivista “OLTART”, nr. 28. Haristo Oana Anca Mihaela Glasu ca u adusi pi limba rumunâ… (Poati s-u toarnâ vârâ shi pi armâneashti! )

Lire la suite de “Kira Mantsu : Thanas Medi, scriitorlu arbinesh di arãzgã armãneascã”

Jul 03 2019

Minduita alu Goran Pushuticlu ti numa Consiliului armans/vlachs

Catégorie : HabariEditeur @ 5:51 pm

Pi frandza di internet TRA ARMANAMI alanci una habari di la Cunsilu-a Armanjlor. Habarea pi treili limbi, rumaneasca, angleasca shi frantseasca u ufiliseashti numa Consiliu (Council) armans/vlachs, anda easti zborlu ti Cunsilu, shi arman/vlach, anda easti zborlu ti Armanjlji.

Candu, shi cum vini pana la aesta alaxeari, shtiindalui ca, Cunsil u ufilisea numa makedonarmans/macedonarmans? 

Easti nauua numaseari definitiva?

Lire la suite de “Minduita alu Goran Pushuticlu ti numa Consiliului armans/vlachs”

Jul 01 2019

N. Caracota : Cuvenda tsânutâ Bruxelles la 7 di maiu 2019 la Forumlu ONU ti Populi sh limbi minoritari, tu numa Consillui Armânjloru

Catégorie : HabariEditeur @ 6:33 pm

Text în limba românā urmat de versiunea în franceza si în engleza

În primul rând, în numele Consiliului Armâns/Vlachs, vă mulțumesc că ne-ați invitat la acest forum.

Doar pentru informare, Armâns/Vlachs Council reprezintă Armâns/Vlachs din Albania, Macedonia de Nord, Bulgaria și România, unde locuiesc în număr mare.

Lire la suite de “N. Caracota : Cuvenda tsânutâ Bruxelles la 7 di maiu 2019 la Forumlu ONU ti Populi sh limbi minoritari, tu numa Consillui Armânjloru”