May 24

Dini Trandu : cu privire la romanul lui Thanas Medi, Markela

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 9:59 am

Mai întâi doresc sā mulțumesc stimatei Oana Glasu nu numai pentru traducerea în limba românā a romanului Markela scris de Thanas Medi, bine cunoscutul creator de capodopere literare, dar și pentru faptul cā a « urcat-o » pe Markela în avion și mi-a trimis-o mie în America. 

Traducerea este ea însāși o capodoperā ceea ce ar trebui sā confere originalului din limba albanezā (limba literarā a lui Thanas Medi) calitāți de super-capodoperā. 

Felicitāri si mii de mulțumiri stimatā Oana Glasu. Dupā numai 20 de pagini eram si eu îndrāgostit de Markela. 

Acțiunea romanului[1], mi s-a pārut destul de simplā din punct de vedere al derulārii faptelor dar nelimitat de complexā si sofisticatā dpdv al analizei la nivel de micro-celulā a structurilor sufletești si spirituale ale unor caractere silite sā trāiascā si sā interacționeze, ca niște “morți vii”, îngropați de un regim comunist dictatorial ridicol de absurd. 

Sā nu ai voie sā iubești decât dacā îi convine partidului de cine te îndrāgostești; sā nu ai voie sā gândești decāt cum îți dicteazā doctrina partidului; sā-ți fie mereu fricā sā nu-ți fie auzite chiar și gândurile sau simțite chiar si emoțiile inimii; sā fii mereu obsedat ca biografia ta sā nu îți fie pātatā de vreo vorbā mai omenoasā sau de vreo privire mai îngāduitoare spre vreun “dușman”, chiar si închipuit, al regimului lui Enver.

Cu astfel de atmosferā scriitorul îl pregāteste pe cititor pentru a înțelege miezul unei drame de dragoste pe care, cu māestria-i cunoscutā, Thanas Medi, o deruleazā în fața cititorului, ca un covor țesut din fire interminabile de gânduri sofisticate și multicolore și decorat cu imagini de simțiri uneori fascinant de frumoase, alteori grotesc de hidoase.

O familie de “ dușmani ai regimului”, pictorul Platon Gajtani, cu soția și frumoasa lor fiicā Markela, studentā la Arte, sānt exilați din Tirana, în Rovina, un orāsel de provincie, cu o populație de agricultori dedicați pânā la fanatism cauzei partidului, acea cauzā care le-a spālat creierele și le-a sādit în inimi frica de a respira altfel decât le dicta partidul, oameni transformați în unelte agricole sāpându-și singure gropile în care trāiau ca niște viermi fricoși în mocirla propriei existențe.

Leko, Andon și Markela

Doi tineri, prieteni nedespărțiți în copilārie, se îndrāgostesc până în fibra ființei lor, de frumoasa Markela supranumitā “cea mai frumoasā fatā din Tirana”. 

Leko Zavelli, fiului unui înfocat comunist, este un tânār cu “fațā de gorilā”, urâtul satului, dar curajos și cu manifestāri de rebel și Andon Cerepi, un tānār a cārui inimā pulsa fricā în loc de sânge. 

Andon era arātos, un șef de brigadā, dedicat la sānge cauzei partidului subjugându-și orice pornire interioarā mai libertinā, fricii și obsesiei de a nu-și pāta si compromite biografia cu vreo manifestare, chiar si în aparentā ostilā, idealurilor partidului.

Leko, fiind mult mai curajos și mai dintr-o bucatā, și-a mārturisit de la început, în public dragostea pentru Markela, pe cānd Andon, și-a ferecat toate sentimentele si pornirile de dragoste cu lanțuri groase care i-au cocoșat sufletul sub greutatea lor. 

Sā iubești inima unui dușman condamnat de Partid era ca și cum îți semnai singur sentința la moarte. 

Markela cel puțin era “un condamnat liber” pe cānd Andon era “un om liber condamnat”…un om viu dar mort pe dināuntru, mort de frica de a nu-și murdāri dosarul de partid, dacā ar fi îndrāznit sā-și declare public dragostea pentru fata pe care o iubea cu fiecare celulā a ființei lui. 

Deznodământul este dramatic și îl veți afla citind acest roman care dezgroapā o lume de mult apusā a cārei istorie nu trebuie lāsatā sā se repete, un trecut care a încrustat pete rușinoase chiar si pe fața luminoasā a Lunii și a întunecat fiecare rāsārit de soare din ochii bieților oameni. 

O importantā realizare a acestui roman este demascarea unui regim sub a cārui jug oamenii erau interziși. Deveniserā ca niște animale care însā puteau gāndi, simți și trāi doar cum erau dresate s-o facā. 

Oamenii deveniserā doar niște unelte agricole. 

Thanas Medi, încā odatā îsi aratā forța de a pātrunde adânc în subconștientul personajelor, explorându-i locurile cele mai întunecate, unde zac în stare latentā, constelații de simțiri primare, în continuā cāutare de portițe spre lumina conștientului din care se nasc, se formeazā și se maturizeazā gândurile omului. 

Thanas deschide porțile spre lumina conștientului și hoardele de simțiri se înghesuie sā iasā, așteptate fiind de caravane nesfârșite de gânduri care apoi iau drumul spre satul Rovina sā-și întâlneascā eroii acestui roman. 

Frumusețea ei “ le provoca friguri micuților, îi pusese pe picioare pe bātrânii terminați, le îndreptase cocoașa di spate bātânelor…”

Fiecare pas sau fiecare mișcare pe care Leko, sau Andon sau Markela și chiar și alte personaje, ca securistul Gafur Bisha, vor sā le facā, sânt însoțite de o caravanā de gānduri si alta de simțiri. Au loc adevārate procese de judecatā, de dezbateri între douā tabere: una a simțirilor si cealaltā a gândurilor. Uneori înving simțirile mai ales în cazul lui Leko si alteori gândurile în cazul lui Andon si Markela, dar adevāratul judecātor-arbitru al acestor procese si dezbateri este însuși autorul Thanas Medi care stāpânește intr-un mod magistral arta cuvântului, a dialogului, arta și puterea de a se transpune în fiecare personaj în parte, de a simți, de a gândi, de a vorbi pentru fiecare. Este fascinant cum poate autorul sā fie în același timp Leko sau Andon sau chiar Markela, sau fetele din brigada agricolā sau exponenții cei mai înverșunați ai regimului care țineau tot satul închis ca într-o cutie de chibrituri. 

Dacā ar fi sā exemplific cu argumente pentru a susține cele afirmate mai sus ar trebui sā lungesc prea mult aceastā expunere de impresii. Veți citi și vā veți convinge. 

Cartea se apropie de 300 de file. Fiecare filā este brodatā cu cuvinte bogate, înțesate cu înțelesuri care dau sens si frumusețe fiecārei expresii, fiecārei fraze. 

Filele sānt presārate cu metafore literare care te încântā si care te îmbie sā mai zābovesti un pic sā le savurezi farmecul frumuseții sau poate al înțelepciunii sau al magiei. 

Pentru descrierea frumuseții iesite din comun ale Markelei, o frumusețe “șocantā”, autorul se întrece pe sine însuși ba chiar uitā de sine însuși îndrāgostindu-se parcā de personajul pe care l-a creat. 

Frumusețea Markelei este descrisā cu atâta pasiune și dedicație, patimā și blândețe, delicatețe și dramatism încât însusi cititorul rāmâne fermecat și este la un pas de a se îndrāgosti. 

Toatā suflarea omeneascā, pānā și natura și tot ce înconjoarā spațiul în care pāșea frumoasa Markela, intra în delir. 

Frumusețea ei “ le provoca friguri micuților, îi pusese pe picioare pe bātrânii terminați, le îndreptase cocoașa di spate bātânelor”….

“ Markela Gajtani era magia și în același timp cutremurul trotuarelor…..”Era frumusețea coborâtā din cer, raiul și iadul bārbaților, ieșirea din tipare… “

“Totodatā devenea obsesia bārbațlor. Îi atrāgea pe cāi fārā capāt, le tulbura mintea, le aprindea sângele, le stârnea poftele, îi ademenea sā iasā din carapacea în care stāteau, îi îmbia sā încerce sentimente necunoscute, sā trāiascā fericiri nemaitrāite, și sā se agațe de vise nevisate, sā rupā lanțuri invizibile, sā atingā intr-o oarecare formā libertatea interzisā…”

Thanas este un chirurg de detaliu al spiritului uman ajutându-l pe cititor sā înțeleagā mai bine manifestārile personajului, un pictor de imagini si de stāri sufletești atât de reale ca și cum ar fi fost trāite de el însuși, un arhitect logic de dialoguri si interacțiuni umane ca și cum ar fi fost martorul lor ocular. 

Toate aceste calitāți, însoțite de un talent literar încārcat de sclipiri de geniu, 

au produs cāteva opere literare de înaltā ținutā literarā de nivel universal. Cu semnātura Thanas Medi. 

Mā impresionează din nou.

Dini Trandu


[1] Despre precedentul roman al lui T. Medi, Ultimul cuvînt al lui Socrat Buba, tradus în românește tot de Oana Glasu, aparut tot la editura Eikon, în 2020, vezi si : https://dilemaveche.ro/sectiune/regimul-artelor-si-munitiilor/thanas-medi-vlahilor-ca-o-ultima-suflare-631402.html

Une réponse à “Dini Trandu : cu privire la romanul lui Thanas Medi, Markela”

  1. Anti Diletantism a dit :

    Aromana nu e romana dupa cum nici sarba nu este soraba (nici superioara, nici inferioara). Sorabii sunt numiti si “sarbi luzacieni”. Chiar si soraba superioara e doar partial reciproc inteligibila cu soraba inferioara, iar amandoua sunt foarte putin inteligibile pentru vorbitorii nativi de sarbeasca. Adica o situatie aproape identica cu romanii/romana si aromanii/aromana. In ciuda numelui foarte asemanator, sarbii nu sunt sorabi, iar aromanii (armani, ramani) nu sunt romani. O situatie identica exista in limbile slave de est RUSa, bieloRUSa (nu e un dialect rusesc) si RUSyna (nu e un dialect rusesc, nici bielorus). Cea mai apropiata de rusyna nu e nici rusa, nici bielorusa, ci ucraineana (considerata dialect ucrainean de ucraineni dar recunoscuta ca limba de lingvistii ne-ucraineni). Cea mai apropiata de bielorusa nu e rusa, ci tot ucraineana.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Lusatian_Serbian
    https://en.wikipedia.org/wiki/Sorbian_languages
    “The Sorbian languages are two closely related and partially mutually intelligible languages spoken by the Sorbs.”

Laisser une réponse