Aug 31 2019

Thanas Medi : “Hiu Socrat Buba!” (unâ cronicâ di Kira Mantsu)

Catégorie : HabariEditeur @ 3:38 pm

Romanlu Socrat Buba, alu Thanas Medi, adus pi armãneashti di Andon Kristo, easti protlu cari zuyrãpseashti unu chiro ditu bana armãnjiloru ditu Arbinishii: intrarea tu bana mudernã a fãrshirotsloru “nomadz”, tu chirolu a comunizmolui cãndu, cu zori, alãsarã soia di banã traditsiunalã shi dipusirã tu “casi”, tu hoari, cãsãbadz.
Romanlu ahurheashti cu zboarãli a marilui scriitoru arbinesu Ismail Kadare:” Nitsi unu popul nu vrea alãsai ta s-chearã”.
Thanas Medi ncljinâ aestu romanu: “Armãnjilor, ca un plãngu ti suflitlu ditu soni!” 

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Capture-d’écran-2019-08-31-à-16.14.57.png.
Lire la suite de “Thanas Medi : “Hiu Socrat Buba!” (unâ cronicâ di Kira Mantsu)”

Aug 05 2019

M.-D. Peyfuss, V. Barba şi recunoaşterea aromânilor ca minoritate în România

Catégorie : HabariEditeur @ 1:53 pm

În facsimilul de mai jos este mesajul complect pe care Max-Demeter Peyfuss mi l-a trimis pe 18 ianuarie 2006 dupa ce a citit cartea mea în franceză apărută în 2005 despre care vorbeşte la început. Voi relua si comenta doar paragraful în care este vorba de eventuala recunoaştere a aromânilor ca minoritate în România.

Lire la suite de “M.-D. Peyfuss, V. Barba şi recunoaşterea aromânilor ca minoritate în România”