Apr 20 2019

Putem să ne mândrim cu Max Demeter Peyfuss !

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 10:36 am

Cu mare tristeţe am aflat de la Alexandru Gica, care la rândul lui a aflat de la Mariana Bara decesul lui Max Demeter Peyfuss (1944-2019). Lire la suite de “Putem să ne mândrim cu Max Demeter Peyfuss !”


Apr 14 2019

Le pari fou d’Irina Nicolau

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 11:29 am

Aoaltari, lu Salonlu di carti  dit Balcanu (Paris, INALCO), alânci carte ali Irina Nicolau Haide bre! apriadusâ pi galiceascâ di Marianne Mesnil tu unâ nouâ editsie. Tu bitisitâ va s’aflatsi postfatsa alu N. Trifon.  Lire la suite de “Le pari fou d’Irina Nicolau”