Aug 22

Al. Gica, Fragmente dintr-o lume pierdută*

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 7:15 pm
George Zuca, Theodor Capidan si Petre Chiristigiu (1914)

O imersiune în lumea aromână pierdută în elanul insuflat de pasiunile naţionale de la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului XX, dincolo de orice sentinţă moralizantă, fără eroi sau anti-eroi, nici învingători sau învinşi. 

Tragicul epopeii românismului în Balcani este anunţat de la bun început :

« O vorbă armânească spune că Oaia ţi fudzi di cupie cheari  (‘’Oaia ce se îndepărtează de turmă moare’’). Rupţi de masa aromânilor, membrii familiei Danu [Danabaşi, Chiristigiu…] au devenit ce afirmau că sunt : români. Totuşi, urmaşii lor privesc încă cu nostalgie la rădăcinile lor aromâne. » (P. 8.)

Impresia pe care am resimţit-o urmărind saga acestei familii şi a celor cu care membrii ei au avut contingenţe este că avem de a face cu o lume trecută, pierdută din toate punctele de vedere, dar care este pentru mine şi pentru toţi care provenim din ea Istorie. O Istorie pe care trebuie să o asumăm oricât de excentrice – ca să nu folosesc alţi tereni mai dezagreabili – ne apar azi argumentele aduse atunci în sprijinul unei  aspiraţii fireşti până la urmă, aceea de a exista aşa cum eram noi, într-o lume în care nu mai era loc pentru noi. 

Alexandru Gica oferă o sumedenie de date preţioase privind mai ales momente cheie din istoria şcolilor româneşti din Balcani şi a dezbaterilor la care ele au dat loc, dezbateri in contradictoriu prea des trecute cu vederea.  Cartea beneficiază în plus de o iconografie unică în felul ei : o selecţie de fotografii judicios comentate din arhivele personale ale doamnei Diana Coca-Cozma.

  • Al. GicaFragmente dintr-o lume pierdută – însoţite de o conferinţă a lui Petre Danu, Bucuresti, Editura Societăţii culturale aromâne, 2008, 100 p.

Nicolas Trifon

Paris, 22 august 2020

Laisser une réponse