Sep 09

Enache Tușa & Paul Michael Beza : 80 de ani de la cedarea Cadrilaterului

Catégorie : Habari/NewsEditeur @ 1:13 pm
Palatul Jean Mihail care a găzduit semnarea tratatului din 1940 fusese construit de o familie de negustori aromâni stabiliți la Craiova în secolul XIX.

Astăzi comemorăm 80 de ani de la un eveniment nefast care a marcat viața unei părți a aromânilor. La data de 7 septembrie 1940, în baza negocierilor și semnării Tratatului de la Craiova, România retroceda Dobrogea de Sud către Bulgaria. 

Sa aducem un pios omagiu și o veșnică recunoștință bunicilor și străbunicilor noștri care au suferit !

Un al treilea act de cedare făcută fără luptă în vara anului 1940 . Momentul semnării Tratatului de la Craiova, la 7 septembrie 1940, avea să-i aducă din nou pe aromânii din Cadrilater pe drumurile deportărilor și colonizării. După ce suportaseră greutățile și lipsurile primei etape a colonizărilor aromânii au fost nevoiți să treacă printr-o a doua etapă a colonizărilor în Dobrogea de Nord. În momentul când România a retrocedat Bulgariei sudul Dobrogei, aromânii au pierdut toată agoniseala pe care o acumulaseră, îşi vor părăsi casele şi vor deveni refugiaţi alături de ardeleni şi basarabeni. Va exista un alt schimb de populaţie între state cea română şi cea bulgară, din nordul şi sudul Dobrogei în cadrul căreia aromânii se vor refugia în satele din județul Constanţa și județul Tulcea dar și în multe alte părţi ale României. Era „punctul terminus” al aventurii începute de aromâni în 1925. Armânii au trebuit să suporte consecințele colonizărilor și ale deportării. Au plecat din locurile de baștină unde nu vor mai reveni iar o altă parte a lor nu le va mai revedea niciodată. Aveau să treacă prin multe dificultăți materiale și prin foarte multă nesiguranță. Momentul 1940 este considerat un moment nefast în mentalul colectiv al armânilor.

Delegațiile Bulgariei și României au reușit să finalizeze elaborarea documentelor oficiale până pe 7 septembrie 1940, când s-a dat publicității un „comunicat oficial” convenit de ambele părți. Comunicatul consemnează: 

„În dorința de a rezolva pe cale pașnică problemele pendinte între Bulgaria și România în spiritul unei înțelegeri reciproce, a fost semnat, la 7 septembrie la Craiova, acordul prin care se înregistrează cesiunea teritorială consimțită prin nota din 16 august 1940, notă care reprezintă concluzia unor îndelungate tratative între cele două guverne. Acordul încheiat este bazat pe schimbul obligator de populație bulgară din județele Tulcea și Constanța cu cea românească din Caliacra și Durostor, precum și pe un schimb facultativ al românilor și bulgarilor din celelalte regiuni ale celor două țări. Cele două state se angajează în urma realizării acestui principiu să nu ridice niciodată vreo pretenție teritorială unul contra altuia”. 

Avea să urmeze o nouă etapă a colonizărilor și a greutăților aferente. Ca o ironie a sorții Tratatul a fost semnat în palatul Jean Mihail din Craiova construit de o familie de mari proprietari și de negustori aromâni stabiliți la Craiova în secolul XIX. Palatul adăpostește actualul Muzeu de Artă din Craiova (foto), reşedinţa familiei Mihail asemănat cu Palatul Schonbrunn din Viena. Restul fotografiilor reprezintă imagini din Dobrogea de Sud, acolo unde cândva au trăit aromânii. În satele din Dobrogea de Sud au rămas o parte a mormintelor care amintesc că acolo se odihnesc o parte a bunicilor și străbunicilor noștri. Le aducem un pios omagiu și o veșnică recunoștință !

Enache Tușa, 

Mihail Kogalniceanu, 7 septembrie 2020

Ironia sortii…

Tot in capitolul ironii ale sortii, tatal meu, George Beza (Beza inima di heru), ofiter de marină la vremea aceea a fost numit la căpitănia portului Turtucaia (Tutrakan) si a organizat evacuarea colonistilor, marea majoritate armâni, peste Dunare la Oltenita. La putin peste zece ani de când făcuse atentatul asupra lui C Angelescu tocmai pentru a facilita si reporni colonizarea confratilor lui din Balcani in Cadrilater. Termenul de evacuare a fost foarte scurt 20 sept-1oct 1940. Desgustat de intreaga politică a adeptilor aliantei cu Germania hitleristă, Italia fascista si Imperiul nipon, a plecat in noiembrie 1940 cu intreaga familie la Istanbul si s-a inrolat direct in SOE, Directia Operatiunilor Speciale Britanice. (Trataul de aderare a Romaniei la Pactul Tripatrit a fost intr-adevar semnat la putin timp dupa aceea, la 23 noiembrie). Restul e istorie!

Paul Michael Beza, 

Larnaca, 7 septembrie 2020

Laisser une réponse