Jun 28 2019

Andamusi gheneralâ di aradhâ, Muscopole, tu 10 di agustu 2019

Catégorie : HabariEditeur @ 2:49 pm

Tinjisiti soatsa, tinjisits sots, Tinjisits membri Consiliului Armânjiloru sh Consiliul tinerilor armânji, Cumândasearea CA vâ câliseashti ti unâ Andamusi gheneralâ di aradhâ, Muscopole, tu 10 di agustu 2019.

Lire la suite de “Andamusi gheneralâ di aradhâ, Muscopole, tu 10 di agustu 2019”

Jun 18 2019

Cordescu, Mihail Virgil, Istoricul şcoalelor…

Catégorie : HabariEditeur @ 8:32 am

Cordescu, Mihail Virgil, Istoricul şcoalelor române din Turcia, Sofia şi Turtucaia, şi al seminarilor de limbă română din Lipsca, Viena şi Berlin, Bucarest, 1906, 402 p. : versiunea PDF


Jun 17 2019

Uni al Carabatacǔ/Naum Karabatak, uluvishti 1929-Bituli, 2019

Catégorie : HabariEditeur @ 6:19 pm

UNI AL  CARABATACǓ : dzua di azã, (niinti di 90 di any) tu 09 di Cirãsharǔ a.1929, easti faptu amintãtorlu-a naima marilyei pricãnushteari a industriiljei di filmu,  premia capitalã-a Academiilyei Americheascã di filmu – “Oscar”  !!!

Nu, nu easti alatusi ! 


Lire la suite de “Uni al Carabatacǔ/Naum Karabatak, uluvishti 1929-Bituli, 2019”

Jun 09 2019

O curiozitate : Ion Frunză pseudonimul lui Victor Papacostea în timpul celui celui de al doilea război mondial

Catégorie : HabariEditeur @ 4:12 pm

Născut la Viziru (județul Brăila) dintr-o familie de intelectuali aromâni originari din Veria (Grecia), Victor Papacostea (1900-1962) a condus Institutul de Studii și Cercetări Balcanice (1938-1947) și a fondat revista Balcania (1938-1947).

Lire la suite de “O curiozitate : Ion Frunză pseudonimul lui Victor Papacostea în timpul celui celui de al doilea război mondial”

May 19 2019

Emil Hagi, un om cãt unã instituții / Aurica Piha

Catégorie : HabariEditeur @ 11:16 am

Tu chirolu dit soni, fui cãlisitã la ndauã iventuri armãneștã: La Festivalu ti Ayiu’ Yioryi di Cãmpulungu și la doauã lansãri di carti, ți s-feațirã Custanța. Tu ahurhitã s-pãrea cã nu au țiva deadun aesti manifestãri culturali, ama dupu ți loai parti la eali, duchii ca țiva li leagã.Ti aestu lucru voi sã zburãscu ma largu. Ama s-u lom dit ahurhitã.

Lire la suite de “Emil Hagi, un om cãt unã instituții / Aurica Piha”

May 14 2019

Miron Chiraleu, 1933-1962 : “Cel ce nu s-a predat”

Catégorie : HabariEditeur @ 1:56 pm

“Eu nu voi putea fi decât un ratat, pentru că în lumea asta nu am ce căuta.”, “Eu nu voi trăi, voi muri tânăr ”, se confesa Miron Chiraleu mort în conditii suspecte putin înaintea eliberarii din închisoarea de la Aiud.

Miron Chiraleu a fost student la regie-teatru. În 1953 a răspândit manifeste în timpul desfăşurării la Bucureşti a Festivalului Internaţional al Tineretului. A fost arestat în 1956 pentru această acţiune şi condamnat la 6 ani de închisoare. A murit cu puţine zile înaintea eliberării din închisoarea Aiud. Unii spun că a fost omorât. Cei mai mulţi spun că s-a sinucis. Motivul (în viziunea “majoritară”) ar fi fost acela că a fost presat să devină informator. Alţii spun că a fost presat să participe la reeducarea de la Aiud. Mai există o opinie: sinuciderea ar fi fost provocată de o imposibilă poveste de dragoste. Nu suntem noi cei care am putea dezlega acest mister al aromânului originar din Turia, care a trăit undeva în Calea Floreasca (lângă intersecţia cu strada Dejugătoarei). Ne mărginim aici să cităm din cartea (“Amintiri în dialog”) închinată lui de cei doi prieteni ai săi: Matei Călinescu şi Ion Vianu.

Lire la suite de “Miron Chiraleu, 1933-1962 : “Cel ce nu s-a predat””

May 04 2019

Turcismele în limba aromână

Catégorie : HabariEditeur @ 10:16 am
coperta cartii aparute la Skopje în 2007 la Editura Academiei

Haralambie Polenacovic, Elemente turcesti in aromâna : teza de doctorat susţinută în 1939 la Facultatea de filozofie de la Zagreb, Skopje, Academia macedoneană de ştiinţe şi arte, 2007, 205 p. Cu un rezumat în franceză de Petar Atanasov.

De limbă maternă aromână, Haralambie Polenacovic a cules el însusi materialul prezentat. El s-a născut la Gostivar, azi în Macedonia de Nord, pe 17 ianuarie 1909.

O carte preţioasă donată de romancierul si academicianul Luan Starova Bibliotecii aromâne Batzaria de la Paris. Studiul este urmat de 1638 de turcisme explicate : cuvântul în aromână este ortografiat în caractere latine, explicaţia în macedoneană în caractere chirilice. Pasionant. În curând Biblioteca va întocmi o versiune în PDF.

Lire la suite de “Turcismele în limba aromână”

Apr 20 2019

Putem să ne mândrim cu Max Demeter Peyfuss !

Catégorie : HabariEditeur @ 10:36 am

Cu mare tristeţe am aflat de la Alexandru Gica, care la rândul lui a aflat de la Mariana Bara decesul lui Max Demeter Peyfuss (1944-2019). Lire la suite de “Putem să ne mândrim cu Max Demeter Peyfuss !”


Apr 14 2019

Le pari fou d’Irina Nicolau

Catégorie : HabariEditeur @ 11:29 am

Aoaltari, lu Salonlu di carti  dit Balcanu (Paris, INALCO), alânci carte ali Irina Nicolau Haide bre! apriadusâ pi galiceascâ di Marianne Mesnil tu unâ nouâ editsie. Tu bitisitâ va s’aflatsi postfatsa alu N. Trifon.  Lire la suite de “Le pari fou d’Irina Nicolau”


Nov 25 2018

Muscopuli, 1918, le tombeau du Français

Catégorie : HabariEditeur @ 6:41 pm

Itinéraire d’un officier français du front d’Orient en Albanie[1] est le titre de l’ouvrage que vient de faire paraître Grégor Marchal. Les textes de présentation sont suivis de l’album complet du lieutenant Gérald Silhol et de la reproduction d’une cinquantaine de plaques de verre au gélatino-bromure d’argent. Lire la suite de “Muscopuli, 1918, le tombeau du Français”


« Page précédentePage suivante »