Feb 07 2020

Marius Teja despre situatia actuală a aromânilor (Sinopsis, 25 februarie 2018)

Catégorie : HabariEditeur @ 1:49 am

Pornind de la recenta recunoastere a armânilor/vlahilor ca minoritate nationala în Albania, Marius Teja semneaza în Sinopsis (Balkan Investigative Reporting Network) o frumoasa si echilibrata prezentare a situatiei aromânilor din Balcani. Probabil involuntar, fotografia cu scaunele goale care ilustreaza articolul sugereaza refuzul oficialilor români si greci de a discuta serios problema recunoasterii unei limbi si a unei culturi minoritare transnationale care se afla în pericol de disparitie…


Feb 06 2020

Kira Mantsu : Tainted Heroes di Cornelia Golna pi armãneashti !

Catégorie : HabariEditeur @ 6:03 pm

Adyivãsiiu cartea stã-vearã, tu limba rumunã…U aveamu loatã la Pãnãyirlu di carti di Bucureshti iu fu pãrãstãsitã.
Ama, ashtiptamu s-u “cãntu” pi armãneashti ti atsea cã shteamu cã Maria Bara lucra la armãnipseari. 

Lire la suite de “Kira Mantsu : Tainted Heroes di Cornelia Golna pi armãneashti !”

Jan 30 2020

AVIGLJITORI DI ZBOARÃ=ΦΡΟΥΡΟΙ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ

Catégorie : HabariEditeur @ 5:08 pm

Vãrãoarã, tu banã, s’facu yisili… Gãrtsii (Sãrunã), unã …mari antholoyii di poezii armãneascã di adzâ, tu doauã limbi: armãneashti shi gãrtseashti:


Ãlj haristusescu a poetlui Yioryi Exarhu cari lu featsi aestu lucru mashi cu VREARI!

Nu agãrshescu sã’lj haristusescu alu Leonida Embirikos cari u tinjisi poezia armãneascã di adzã cu unu Zboru nãinti – „Anamisa di Deaspiru shi Elpidhã“. Dzãtsi tu bitisitã L.Embirikos:

Poetslji di axii di adzã aspunu tsiva ma multu: drama istoricã shi di banã a Armãnjiloru cari easti, tu idyiulu chiro, drama a tutuloru oaminjiloru. Universulu a loru poeticu zuyrãpseashti nostalyia ti hãryia a chirolui patriarhalu, ti unã yeoyrafii spiritualã, easti mplinu diDeaspirushi aynãnyipseashti Apocalipsa.Universulu a loru easti disicatu anamisa di Deaspiru shi diElpidhã  

P.S. cartea poati s’hibã aflatã la editorlu di Sãrunã:

Κεντρική διάθεση: Βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο, Ερμού 61, 54623 Θεσσαλονικ, τηλ.: 2310-282782, τηλεομ.: 2310-240331, Ηλεκτρονική διεύθυνση: erwdios@otenet.gr,ISBN: 978-960-454-227-7


Dec 21 2019

Laudatio Nicolae-Serban Tanasoca

Catégorie : HabariEditeur @ 9:33 am

Ileana Costea, de la California State University, Northridge, si Florin-Lucian Filip Nicolae, care a sustinut teza de doctorat cu Nicolae-Serban Tanasoca, au adus un omagiu acestuia din urma decedat în 2017 la cel de al 43lea Congres al Academiei americano-române de arte si stiinte care a avut loc pe 15-17 noiembrie 2019.

Lire la suite de “Laudatio Nicolae-Serban Tanasoca”

Dec 11 2019

Tancred Bănăţeanu, arhive: Pentru un muzeu etnografic al Dobrogei

Catégorie : HabariEditeur @ 4:15 pm

Facsimil extras din « Pentru un muzeu etnografic al Dobrogei » Tancred Bănățeanu din Dosarul MAP – 34 „Muzee din tara si strainatate,” vol. 1/2

Lire la suite de “Tancred Bănăţeanu, arhive: Pentru un muzeu etnografic al Dobrogei”

Dec 11 2019

Tancred Bănăţeanu, arhive: Referat privind necesitatea organizarii unui muzeu al etnografiei dobrogene

Catégorie : HabariEditeur @ 3:53 pm

Facsimil extras din « Referat privind necesitatea organizării unui muzeu al etnografiei dobrogene », Tancred Bănățeanu din Dosarul MAP – 34 „Muzee din tara si strainatate,” vol. 1/2.

Lire la suite de “Tancred Bănăţeanu, arhive: Referat privind necesitatea organizarii unui muzeu al etnografiei dobrogene”

Dec 11 2019

Tancred Bănăţeanu, arhive : Raport privind deplasarea în R.P. Albania

Catégorie : HabariEditeur @ 3:02 pm

Facsimil extras din « Raport privind deplasarea în R. P. Albania », Tancred Bănățeanu din Dosarul MAP -36 „Călătorii în străinătate”, vol. 1/3, R.P. Albania (1966)

Lire la suite de “Tancred Bănăţeanu, arhive : Raport privind deplasarea în R.P. Albania”

Dec 11 2019

Tancred Bănăţeanu, arhive : Prin muzeele si monumentele etnografice ale Abaniei

Catégorie : HabariEditeur @ 2:36 pm

Facsimil extras din Dosarul MAP – 34 « Prin muzeele şi monumentele etnografice ale Albaniei », Tancred Bănățeanu din Dosarul MAP – 34 „Muzee din tara si strainatate,” vol. 1/2.

Lire la suite de “Tancred Bănăţeanu, arhive : Prin muzeele si monumentele etnografice ale Abaniei”

Dec 11 2019

Tancred Bănăţeanu, arhive : Informare privind prima etapa de cercetari asupra situatiei artei populare din regiunea Dobrogea (1965)

Catégorie : HabariEditeur @ 2:14 pm

Facsimil extras din «Informare privind prima etapă de cercetări asupra sitruaţiei artei populare din regiunea Dobrogea (1965)  din Dosarul MAP – 34 „Muzee din tara si strainatate,” vol. 1/2.

Lire la suite de “Tancred Bănăţeanu, arhive : Informare privind prima etapa de cercetari asupra situatiei artei populare din regiunea Dobrogea (1965)”

Nov 20 2019

Grecia : « Limba aromână trebuie salvată » (Elephteria, 18.11.2019)

Catégorie : HabariEditeur @ 5:58 pm

Aproximativ 150 de persoane venite de la Atena, Larissa şi alte centre universitare din Grecia au participat la « Ziua de studiu asupra transliterării (scrierii) limbilor de tradiţie orală : cazul aromânei » pe data de 9 noiembrie la Universitatea de la Ianina.


Lire la suite de “Grecia : « Limba aromână trebuie salvată » (Elephteria, 18.11.2019)”

« Page précédentePage suivante »